ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

เขตทิวทัศน์ภูเขาเทียนจี

แหล่งที่มา:เว็บไซต์ข่าวสารของจางเจียเจ้ผู้เขียน: อ่าน:

011.jpg

 

 ราคาตั๋วเข้าชม: ตั๋วเที่ยวได้ทั่ว 248 หยวน 
 ระดับสถานที่ท่องเที่ยว:AAAAA   
ระดับเสนอ:★★★★★

ก่อน:แหล่งท่องเที่ยวหยางเจียเจ้
ภายใต้:พิพิธภัณฑ์ชีววิทยาซาลาแมนเดอร์ประเทศจีน

Comment A total of comments
Name: Address:
Key : Anonymous