ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

บ่อน้ำร้อนเจียงย่า

แหล่งที่มา:เว็บไซต์ข่าวสารของจางเจียเจ้ผู้เขียน: อ่าน:

江垭温泉1.jpg

 ราคาตั๋วเข้าชม: 115 หยวน 
 ระดับสถานที่ท่องเที่ยว:AAAA
ระดับเสนอ:★★★★

ก่อน:เมืองต้ายง
ภายใต้:返回列表

Comment A total of comments
Name: Address:
Key : Anonymous