ข่าวสารในเมือง

ประชุมประจำปีครั้งที่ห้าของพันธมิตรท่องเที่ยวจีนจัดขึ้นที่จางเจียเจ้

แหล่งที่มา:เว็บไซต์ข่าวสารของจางเจียเจ้ผู้เขียน:ผู้เขียน ตู้โก๋เฟิน อ่าน:

    เมื่อวันที่20-23 เดือนมีนาคม ประชุมประจำปีครั้งที่ห้าของพันธมิตรท่องเที่ยวจีนจัดขึ้นที่เมืองเรา พ่อค้าบริษัททัวร์ทั่วประเทศ150เจ้ารวมตัวที่จางเจียเจ้ ปรึกษาหารือรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่  บริษัททัวร์จงหลู่จางเจียเจ้เป็นผู้จัดงานประชุมประจำปีครั้งนี

    พันธมิตรท่องเที่ยวจีนจัดตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.2006 หลังการพัฒนาเป็นเวลาหลายปี  ปัจจุบันนี้มีหมู่QQ500 กว่าหมู่ ในหมู่มีสมาชิกท่องเที่ยวทั่วประเทศสี่หมื่นกว่าคน ได้จัดงานประชุมประจำปีสี่ครั้ง ณ. เมืองเจิ้งโจว เมืองต้าเหลียน เมืองไท่หยวนและเมืองซีอัน พันธมิตรกระตือรือร้นดำเนินงานในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การรวบรวมทรัพยากรการท่องเที่ยวและการอบรมบุคลากรเป็นต้น เพื่อบริการรัฐบาล บริษัทพันธมิตรและนักท่องเที่ยว และมีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

    ในประชุมครั้งนี้ เราปรึกษาหารือร่วมกัน--เดินทางก่อนชำระเงิน ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ที่พันธมิตรศึกษาออกมาโดยใช้เวลาห้าปี หวังว่าบริษัททัวร์ทั่วประเทศร่วมมือดำเนินการ เปลี่ยนสถานการณ์ที่บริษัททัวร์ไม่สามารถรักษาลูกค้าเก่าให้ได้ กลายบริษัทเดียวจัดทัวร์เป็นหลายบริษัทร่วมกันจัดทัวร์ คณะผู้แทนประชุมเห็นว่า ตลาดการท่องเที่ยวแบบแพคเกจกับการท่องเที่ยวโดยขับรถเองในประเทศจีนกว้างยิ่งขึ้น หวังว่าร่วมบริษัททัวร์หลายๆเจ้าด้วย“เดินทางก่อนชำระเงิน” จัดการตลาดการท่องเที่ยวแบบแพคเกจกับการท่องเที่ยวโดยขับรถเองให้กว้างขึ้น(ผู้เขียน ตู้โก๋เฟิน)

ก่อน:เมืองจางเจียเจ้ว่าจะจัดตั้งร้านภาพพจน์ท่องเที่ยวอยู่ที่เมืองเกาสงของไต้หวัน
ภายใต้:เครื่องบินรับเหมาจางเจียเจ้-กรุงเทพฯออกเครื่องครั้งแรกสำเร็จ

Comment A total of comments
Name: Address:
Key : Anonymous