รูปภาพทิวทัศน์

รูปทองแดงเฮ่อหลง

แหล่งที่มา:เว็บไซต์ข่าวสารของจางเจียเจ้ผู้เขียน: อ่าน:

贺龙铜像1.jpg

 

รูปทองแดงเฮ่อหลง

贺龙铜像2.jpg

 

รูปทองแดงเฮ่อหลง

 

ก่อน:สวนเฮ่อหลง
ภายใต้:พิพิธภัณฑ์ชีววิทยาซาลาแมนเดอร์ประเทศจีน

Comment A total of comments
Name: Address:
Key : Anonymous