แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวเขาเทียนจือ

แหล่งที่มา:เว็บไซต์ข่าวสารของจางเจียเจ้ผู้เขียน: อ่าน:

天子山3.jpg

天子山1.jpg

 เขาเทียนจือชื่อเดิมชื่อว่าเขาชิงหยี เพราะว่าผู้นำโบราณชาวเผ่าถู่เจีย นายเซี่ยงต้าคุนนำพาชาวนาท้องถิ่นก่อการปฏิวัติ เขาขนานนามเองว่า“เทียนจือ”เขาชิงหยีจึงได้เปลี่ยนชื่อว่าเขาเทียนจือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งในสี่ของอู่หลิงหยวน ภาคตะวันออกคือเทียนจือเก๋อ ภาคตะวันตกยาวถึงโขดหินนายพล ภาคใต้ติดกับอุทยานแห่งชาติจางเจียเจ้ ยืดยาวเกือบสี่สิบกิโลเมตร เนื้อที่รวมเกือบร้อยตารางกิโลเมตร ยอดเขาเทียนจือเฟิงที่สูงสุดสูงจากระดับน้ำทะเล1262.5 เมตร ที่ต่ำสุดสูงจากระดับน้ำทะเล534 เมตร เพราะว่าผู้นำโบราณชาวเผ่าถู่เจียนายเซี่ยงต้าคุนนำพาชาวนาท้องถิ่นก่อการปฏิวัติที่นี่ เรียกขนานนามเองว่า“เทียนหวาง”ต่อมาภายหลังพลีชีพที่นี่ ดังนั้นตั้งชื่อว่าเขาเทียนจือ และไดรับสมญานามว่า“เฟิงหลิงจือหวาง”(หมายความว่าเป็นใหญ่ของยอดเขาตางๆ)

 อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีของเขาเทียนจือคือ12 องศาเซลเซียล ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีคือ1800 มิลลิเมตร จากทางธรรณีวิทยาสามารถแบ่งเป็นบนล่างสองชั้น ชั้นข้างบนอยู่ในระดับความสูง900 เมตรขึ้นไป เป็นหินปูน ต่ำกว่า900 เมตรเป็นหินทรายและหินทรายกระถางโคลนชั้นจี้หยวน ควอตซ์ ทั้งแจกจ่ายเป็นรูปคลายออกระดับน้ำ เพราะว่าหินทรายเติบโตตรงดิ่งกันในแนวตั้ง รวมถึงกำลังภายนอกที่ใช้เป็นตลอดเวลา เกิดธรณีสัณฐานแปลกประหลาดที่ว่า หุบเขา ซึ่งมีรูปร่างเป็นหน้าผาสองข้างตรงกันมาก และรูปร่างยอดหินเป็นแผ่นๆ  เว็บไซต์การท่องเที่ยวจางเจียเจ้

ภูเขาเทียนจือตั้งอยู่เขตศูนย์กลางของอู่หลิงหยวน ภูมิประเทศสูงกว่าสี่รอบ ยืนอยู่บนยอดเขาหลักของภูเขาเทียนจือ จับตามองไปไกลๆ ทัศนวิสัยกว้างใหญ่ไพศาล สามารถมองได้ไกลๆ วิวดูได้เป็นชั้นๆ  สภาพการณ์พันล้าน ทิวทัศน์ร้อยลี้ที่อยู่รอบๆมองเห็นได้หมด

 1/2    1 2 下一页 尾页

ก่อน:อุทยานแห่งชาติเมืองจางเจียเจ้
ภายใต้:แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์โส่ซี

Comment A total of comments
Name: Address:
Key : Anonymous