แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์โส่ซี

แหล่งที่มา:เว็บไซต์ข่าวสารของจางเจียเจ้ผู้เขียน: อ่าน:

索溪峪自然保护区2.jpg

 

索溪峪自然保护区.gif

 

百丈峡.jpg

 

 ทางตะวันตกของแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์โส่ซีติดกับอุทยานแห่งงชาติเมืองจางเจียเจ้  ทางเหนือติดกับเขาเทียนจือ  เนื้อที่ทั้งหมด160ตารางกิโลเมตร   โส่ซีหรือเรียกว่าลำธารเชือก เนื่องจากรูปร่างน้ำไหลเหมือนเชือกจึงได้ตั้งชื่อลำธารเชือก  มีภูมิศาสตร์เอกลักษณ์ และทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอย่างอุดมสมบูรณ์   ลักษณะ“ภูเขาแปลก น้ำใส สะพานเสี่ยง ถ้ำเงียบ” ทำให้โส่ซีกลายเป็นไข่มุกดวงหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวของ อู่หลิงหยวน

ภูเขาที่โส่ซีรูปร่างหลากหลาย     เนื่องจากแผ่นเปลือกโลกอินเดียเคลื่อนไหวไปทางเหนือ   เปลือกโลกได้นูนขึ้น โดยน้ำไหลกัดกร่อนเป็นเวลาร้อนล้านปี    ในที่สุดถล่มเป็นธรณีสัณฐานแบบพิเศษที่ซับซ้อน   หินเสายืนขึ้น   หุบเขามากมาย   ภูเขาหลายพันแห่งที่โดดเด่นเหมือนเคี่ยวสัตว์  ยอดเขาหลากหลายแปลก รูปร่างดูเหมือนของจริงมาก  ธรณีสัณฐานป่าหินทรายควอตซ์ที่เป็นรูปเสาในโส่ซี    หายากมากทั้งในจีนและต่างประเทศ

 1/2    1 2 下一页 尾页

ก่อน:แหล่งท่องเที่ยวเขาเทียนจือ
ภายใต้:พิพิธภัณฑ์ชีววิทยาซาลาแมนเดอร์ประเทศจีน

Comment A total of comments
Name: Address:
Key : Anonymous