วัฒนธรรมและประเพณี

กฏระเบียบการแต่งงานของตระกูลหรือแซ่เดียวกัน

แหล่งที่มา:เว็บไซต์ข่าวสารของจางเจียเจ้ผู้เขียน: อ่าน:

同姓婚规1.jpg

 

同姓婚规5.jpg

    การแต่งงานของตระกูลเดียวกัน  ชาวถู่เจียถือเป็นปัญหาที่ต้องระมัดระวังอย่างมาก  จึงมีการตั้งกฏเอาไว้ว่า หากตระกูลเดียวกันแต่บรรพบุรุษที่มาจากต่างตระกูลจึงแต่งงานกันได้   หรือใช้ตระกูลเดียวกันแต่ห่างกัน ห้า รุ่นแล้วก็แต่งงานกันได้  ถ้าหากว่าห่างกันไม่ถึง ห้า รุ่น แต่งงานกัน ถือว่าเป็นการทรยศ   ที่จริง      จนถึงปัจจุบันนี้    ทั้งๆที่การแต่งงานของตระกูลเดียวกันที่ทำตามกฏของเผ่าถู่เจีย  ชาวถู่เจียส่วนใหญ่ก็ยังยอมรับไม่ได้
    ในสมัยโบราณ    ชาวถู่เจียแต่งงานกันอย่างอิสระ   หนุ่มๆสาวๆสามารถคบกันได้อย่างอิสระ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ทั้งสองฝ่าย จึงแต่งงานกันได้   ณ.ที่ หมู่บ้านเอินซือสือเหยา  หมู่บ้านต้าซานติ่ง และสถานที่อื่นๆ จะมีประเพณี”งานชุมนุมลูกสาว” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่12กรกฎาคม ของทุกปีตามปฎิทินจันทรคติจีน   ชายหนุ่มและหญิงสาวจะหาคู่กันในงาน ชุมนุมลูกสาว แล้วจะรักกันได้โดย อิสระ และจะได้แต่งงานเป็นคู่กันไปตลอดชีวิต  หลังจากการปฏิรูป ชาวถู่เจีย จะต้องทำตามคำสั่งของพ่อแม่ หรือ คำสัญญา ที่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันใว้   จาก หนังสือเรื่อง “ บันทึกอำเภอเฮ้อเฟิง ” ในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง บันทึกใว้ว่า “สำหรับการเลือกลูกเขย  การอุปถัมภ์โดยปู่ย่าตายาย และพ่อแม่โดยไม่ต้องถามความสมัครใจของลูกสาวตัวเองว่า จะยินยอมหรือไม่ หากหญิงใดไม่ยินยอมหรือไม่ยินดี อาจต้องถูกลงโทษตามกฏหมาย เมือได้รับ เมื่อสู่ขอสินสอดทองหมั้นใว้แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิต

ก่อน:การร้องไห้การแต่งงานของเผ่าถู่เจีย
ภายใต้:การเซ่นไหว้เจ้าที่ของชาวถู่เจีย

Comment A total of comments
Name: Address:
Key : Anonymous