วัฒนธรรมและประเพณี

การเซ่นไหว้เจ้าที่ของชาวถู่เจีย

แหล่งที่มา:เว็บไซต์ข่าวสารของจางเจียเจ้ผู้เขียน: อ่าน:

土家祭祀1.jpg

土家祭祀2.jpg

土家祭祀3.jpg

    เพื่อจะอธิษฐานขอพรการเก็บเกี่ยวข้าวปลาอาหารให้อุดมสมบูรณ์ และสัตว์เลี้ยงให้เติบโตไวๆ ขอพรให้หมู่บ้านมีความปลอดภัยและ การขับใล่สิ่งชั่วร้ายต่างๆออกไปจากหมู่บ้าน  ชาวถู่เจียให้ความเคารพนับถือเจ้าที่มาก ทุกหมู่บ้าน จะมีศาลเจ้า 1 ที่ หรือ หลายๆที่  และจะสามารถพบเห็นได้ในที่ต่างๆ  ศาลเจ้าที่มีหลายรูปแบบ ที่สร้างด้วยหินอ่อนอย่างดี ประณีตสวยงาม หรือ สร้างแบบง่ายๆด้วยหินหยาบๆ 4 อันเท่านั้น และยังสามารถพบเห็นได้ที่ถ้ำ  หน้าผาตามภูเขาเป็นต้น

ก่อน:กฏระเบียบการแต่งงานของตระกูลหรือแซ่เดียวกัน
ภายใต้:การเต้นรำแกว่งมือของชาวถู่เจีย

Comment A total of comments
Name: Address:
Key : Anonymous