ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

ส่วนเผ่าถู่เจีย

แหล่งที่มา:เว็บไซต์ข่าวสารของจางเจียเจ้ผู้เขียน: อ่าน:

土家风情园1.jpg

 

 ราคาตั๋วเข้าชม: 80 หยวน 
 ระดับสถานที่ท่องเที่ยว:AAAA
 ระดับเสนอ:★★★★

ก่อน:พิพิธภัณฑ์ชีววิทยาซาลาแมนเดอร์ประเทศจีน
ภายใต้:ลานโบราณ

Comment A total of comments
Name: Address:
Key : Anonymous