ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

ลานโบราณ

แหล่งที่มา:เว็บไซต์ข่าวสารของจางเจียเจ้ผู้เขียน: อ่าน:

 

老院子01.jpg

 ราคาตั๋วเข้าชม: 120  หยวน 
 ระดับสถานที่ท่องเที่ยว:หน่วยงานอนุรักษ์โบราณวัตถุที่สำคัญของมณฑลหูหนาน
 ระดับเสนอ:★★★★

ก่อน:ส่วนเผ่าถู่เจีย
ภายใต้:เมืองต้ายง

Comment A total of comments
Name: Address:
Key : Anonymous