ข่าวสารในเมือง

ทิวทัศน์สวยสง่าของเมืองเฟิ่งหวงจางเจียเจ้ทำให้คนฉงชิ่งตกอกตกใจ

แหล่งที่มา:เว็บไซต์ข่าวสารของจางเจียเจ้ผู้เขียน:ผู้เขียน เหมาเจิ้ยนชู เดิ้งต อ่าน:

    เมื่อวันที่20 เดือนมีนาคม ทัศนียภาพวัฒนธรรมธรรมชาติประณีตงดงามเป็นหนึ่งไม่มีสองของถ้ำหวงหลงและเซียงซีเฟิ่งหวงของจางเจียเจ้ ทำให้คนเมืองภูเขาฉงชิ่งตกอกตกใจ ผู้รับผิดชอบของบริษัททัวร์ท้องถิ่นและองค์การสำนักงานฉงชิ่งของบริษัททัวร์จางเจียเจ้ร้อยกว่าแห่งได้เข้าร่วมประชุมเสนอการท่องเที่ยวในวันนั้นแล้ว ผู้จัดการใหญ่บริษัทการลงทุนหุ้นส่วนถ้ำหวงหลง จำกัด นายเย่เหวินจื้อแนะนำผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว“เทียนเซี่ยเฟิ่งหวง”ในที่ประชุมด้วยตื่นเต้นเร้าใจ ซึ่งจัดทำตามความต้องการของคนเมืองฉงชิ่งที่มีถ้ำหวงหลงและเฟิ่งหวงเป็นที่สำคัญ

    ในที่ประชุม ฝ่ายผู้จัดงานเปิดแผ่นดีวีดีโฆษณาทัศนียภาพจางเจียเจ้ให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้ชมกัน และจัดให้นักแสดงแสดงเพลงพื้นเมืองของต้าเซียงซีเรื่อง “ฝนตกที่จางเจียเจ้” พ่อค้าการท่องเที่ยวแสดงว่า ปีค.ศ.2012 อาศัยแม่น้ำและภูเขาธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะตัวของต้าเซียงซีและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชน ได้เปรียบทางด้านคมนาคมการขนส่งระหว่างจางเจียเจ้กับฉงชิ่ง แนะนำหูหนานอย่างเต็มที่และบรรลุถึงการให้ประโยชน์แก่กัน

    ในที่ประชุม นายเย่เหวินจื้อกล่าวว่า ในปีค.ศ.2012 จะยกระดับชื่อเสียงอันดีงามและความเป็นที่รู้จักของผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเรื่อยๆ ไปมาหาสู่เป็นเพื่อนกันกับพ่อค้าการท่องเที่ยวฉงชิ่ง กระชิดความร่วมมือ ใช้ความแตกต่างของวัฒนธรรมชนเผ่าและทัศนียภาพธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ แสวงหาลู่ทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบของบริษัททัวร์เชียนเหย่าฉงชิ่งแสดงความคิดเห็นว่า ฉงชิ่งกับจางเจียเจ้ล้วนอยู่ในเขตภูเขาอู่หลิงซาน  แหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวของสองที่อุดมสมบูรณ์มากและมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวด้วย การรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของสองที่ที่มีอนาคตที่ดี  ยินดีจะร่วมแรงร่วมใจเพื่อที่จะแสวงหาการเริ่มต้น ร่วมคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งสองที่อย่างต่อเนื่อง   พวกเขาจะจัดหาลูกค้าขับรถส่วนตัว 200 กรุ๊ปไปเที่ยวชมที่มณฑลหูหนาน(ผู้เขียน   เหมาเจิ้ยนชู เดิ้งต้าวหลี่)

ก่อน:รถแบตเตอรี่การเที่ยวชมภาพวาดสิบลี้สบายยิ่งขึ้น
ภายใต้: เพื่อสำรวจธรณีสัณฐานจางเจียเจ้ ซีซีทีวีมาถ่ายวีดีโอในหัวข้อพิเศษที่จางเจียเจ้

Comment A total of comments
Name: Address:
Key : Anonymous