ข่าวสารในเมือง

เพื่อสำรวจธรณีสัณฐานจางเจียเจ้ ซีซีทีวีมาถ่ายวีดีโอในหัวข้อพิเศษที่จางเจียเจ้

แหล่งที่มา:เว็บไซต์ข่าวสารของจางเจียเจ้ผู้เขียน:ผู้เขียน จางหงทาว เหมาเจียนเจ อ่าน:

1.jpg

   ตั้งแต่วันที่15 จนถึงวันที่22 เดือนมีนาคม ทีมงานของรายการ “ธรณีของประเทศจีน”ช่องการศึกษาและวิทยาศาสตร์มาถึงสถานที่ท่องเที่ยวจางเจียเจ้ โดยถือธรณีสัณฐานของจางเจียเจ้เป็นหลัก ใช้รูปแบบภาพยนต์สารคดีแสดงทรัพยากรของจางเจียเจ้ที่ได้เปรียบในด้านเศรษฐกิจ ภูมิประเทศ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเพณีเป็นต้นให้ครบถ้วน

2.jpg

   ในช่วงเวลาที่ถ่ายภาพ ทีมงานได้ถ่ายภาพอย่างละเอียดในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่งชาติเมืองจางเจียเจ้ เขาเทียนจือ  แหล่งท่องเที่ยวหยวนเจียเจ้และหมู่บ้านหวงสือเป็นต้น และได้แสดงธรณีสัณฐานที่แตกต่างกันของธรณีสัณฐานจางเจียเจ้ของภูเขาเทียนจือ อ่าวเสินถาง  หมู่บ้านหวงสือ ลำธารจินเปียนเป็นต้นเป็นที่สำคัญ เพื่อบรรยายสาเหตุที่ก่อให้เกิด “ธรณีสัณฐานจางเจียเจ้” และที่มาของ“ธรณีสัณฐานจางเจียเจ้”  ในรายการนี้ ทีมงานได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านธรณีวิทยา  ซึ่งมีท่านศาสตราจารย์จ๋ายฝู่ตอง จากมหาวิทยาลัยครูหูหนาน ผู้เชี่ยวชาญที่มาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรและผู้เชี่ยวชาญที่มาจากสถาบันวิจัยธรณีวิทยาแห่งชาติ มาอธิบายนิเวศวิทยา วิทยาศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ของธรณีสัณฐานจางเจียเจ้ ที่มีค่าอย่างสูง

   ผู้อำนวยการของทีมงาน นายโจวป๋อชินบอกผู้เขียนว่า การถ่ายวีดีโอคราวนี้ตั้งชื่อ “การแสวงหาธรณีสัณฐานจางเจียเจ้”เป็นชั่วคราวไว้ก่อน จะออกอากาศเป็นสองถึงสามตอน และแต่ละตอนใช้เวลาประมาณสามสิบนาที จะแสดงความงามและเสน่ห์ของธรณีสัณฐานจางเจียเจ้ให้ครบถ้วนให้แก่ชาวโลก (ผู้เขียน  จางหงทาว เหมาเจียนเจียน)

ก่อน:ทิวทัศน์สวยสง่าของเมืองเฟิ่งหวงจางเจียเจ้ทำให้คนฉงชิ่งตกอกตกใจ
ภายใต้:อุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงและอัพเกรดจะนำโอกาสใหม่ให้จางเจียเจ้

Comment A total of comments
Name: Address:
Key : Anonymous